W dniach od 16 do 18 czerwca 2015 roku odbędą się 12 Międzynarodowe Targi Urządzeń, Technologii do Wytwarzania i Zastosowania Pelletu i Brykietu „PELLETS-EXPO & BRYKIET-EXPO” w Bydgoszczy.

Szczegółowy plan imprezy nie jest jeszcze znany, ale na stronie Centrum Targowego Pomorza i Kujaw można już przeczytać o planach na przyszły rok. Program Targów będzie obejmował konferencje, warsztaty i seminaria, które będą miały na celu ukazanie jak wykorzystanie innowacyjnych urządzeń i systemów grzewczych wpływa na środowisko i budżet domowy. Jak czytamy na wyżej wspomnianej stronie: „Jednym ze sposobów zagospodarowania odpadów leśnych, poprodukcyjnych, jak i z rolnictwa jest produkcja pelet i brykietów. Są one coraz chętniej wykorzystywane przez instytucje oraz indywidualnych odbiorców. W domowych gospodarstwach nastawionych na proekologiczny styl życia możliwe jest łączenie różnych źródeł energii.” Targi będą także dotyczyć rolnictwa i jego udziału w energetyce odnawialnej.

W tym samym czasie odbędą się także 2 Międzynarodowe Targi Produkcji i Energetycznego Wykorzystania Biogazu „BIOGAZ-EXPO”. Podczas Targów zostaną zaprezentowane różne urządzenia do spalania biomasy.

Jak tylko poznamy szczegóły programu zamieścimy te informacje na blogu!