Czy wiecie, że pellet był stosowany jako paliwo już na początku lat 20-tych XX wieku? Miało to oczywiście miejsce w Kanadzie. Do Europy pellet dotarł stosunkowo niedawno, a w Polsce dopiero zyskuje na popularności. Dlaczego pellet jest opłacalnym paliwem i jak powstaje?

Pellet to jednakowej wielkości pałeczki uzyskiwane w procesie rozdrabniania, suszenia, kondycjonowania i granulowania odpadów drzewnych, tj. trociny, kora i wióry, a także słomy, śruty rzepakowej, konopi, szyszek chmielowych, torfu, masy owocowej oraz makulatury. Dobrej jakości pellet musi być jasny, nie może się kruszyć i musi posiadać certyfikat uzyskany przez producenta.

Pellet to idealne paliwo – jest ekonomiczny i przyjazny dla środowiska. Produkowany jest z odpadów i pozwala na zaoszczędzenie nieustannie kurczących się zasobów naturalnych. Emisja dwutlenku węgla podczas spalania pelletu jest na takim samym poziomie co pochłonięcie dwutlenku węgla podczas wzrostu drzewa z którego pellet powstał, a więc bilans obiegu dwutlenku węgla jest zerowy. Popiół, który powstaje podczas spalania jest ekologiczny, można go użyć jako nawóz, choć warto zaznaczyć, że w wyniku spalania powstaje bardzo niewielka ilość popiołu. Stanowi on jedynie 0,2-0,4% masy spalonego paliwa. Wykorzystując pellet zmniejszamy także emisję dwutlenku siarki, pyłów oraz tlenków azotu.

Korzyści ze stosowania granulatu jako źródła energii jest jeszcze wiele, m.in. oszczędzamy miejsce potrzebne do składowania opału – pellet zajmuje 10 do 30 razy mniej miejsca niż drewno, kotły przeznaczone do spalania granulatu są prawie całkowicie bezobsługowe. Warto więc przeanalizować zalety pelletu, zakupić kocioł i cieszyć się niższymi kosztami ogrzewania domu i świadomością, że chronimy nasze środowisko.