W związku z tym, że coraz częściej słyszymy o problemie zanieczyszczenia powietrza – w szczególności w dużych miastach tj. Warszawa – władze państwowe zastanawiają się, jak temu zaradzić. Dużo mówi się ostatnio o nowelizacji ustawy OZE (Odnawialne Źródła Energii). Chodzi o to, by do roku 2020 roku Polska systematycznie zwiększała pozyskiwanie energii z wiatru, wody oraz energii geotermalnej. Co więcej, planuje się zakazy palenia węglem w domach prywatnych, a zamiast tego proponuje się wykorzystywanie do ogrzewania domów, biogazu i paliw z biomasy.

W pierwszej kolejności dostosować instalacje CO do nowych paliw będą musieli mieszkańcy dużych miast, w szczególności tych z największym stężeniem zanieczyszczeń w powietrzu, takich jak Warszawa czy Kraków.

Najprostszym rozwiązaniem byłaby wymiana kotłów węglowych, na kotły przystosowane do spalania brykietu, pelletu i innych paliw uzyskanych właśnie z biomasy.

Co to jest biomasa?

Zalicza się do niej to, czym ludzie ogrzewali domy już od wieków, czyli między innymi drewno, gałęzie, suche liście i kora drzew. Spalanie tego typu materiałów, jest znacznie mniej szkodliwe dla atmosfery niż spalanie węgla. Dwutlenek węgla wydzielony w trakcie spalania biomasy jest równy dwutlenkowi węgla zużytemu przez daną roślinę w ciągu swojego wzrostu. Bilans wychodzi więc na zero.

Brykiet i pellet – czyste paliwo

W dobie dzisiejszej nikt z nas nie będzie jednak zbierał chrustu w lesie, by ogrzać swój dom. Na szczęście w Polsce coraz szybciej rozwija się uprawa roślin energetycznych, potrzebnych do produkcji biomasy, a także przemysł przetwarzający biomasę na brykiet, pellet i inne tego rodzaju paliwa. Do produkcji takich ekologicznych paliw zużywa się także odpady drzewne, słomę, i trociny.

Paliwa kopalne, takie jak powszechnie stosowany w Polsce węgiel powoli, powoli się wyczerpują. Poza spalanie ich powoduje duże zanieczyszczenia atmosfery. Biomasa natomiast stanowi największe źródło energii odnawialnej i produkty z niej są w pełni ekologiczne. Będąc tego świadomym, możemy mieć duży wkład w to, by przyszłe pokolenia oddychały czystszym powietrzem. W związku z tym warto już teraz przestawić się na ogrzewanie domu mniej szkodliwymi paliwami, takimi jak brykiet lub pellet. Ponieważ jest to czysty produkt, nasza kotłownia nie będzie czarna i brudna. Odpadów też będzie znacznie mniej, ponieważ popiołu zostaje zaledwie garstka. (1 tona pelletu = około 4 kg popiołu). Poza tym popiół drzewny można wykorzystać jako naturalny nawóz mineralny.